Gerent de Video Oca i Cap de ventes

Encarregada de relacions exteriors

Publirelacions de Vic

Encarregada de la botiga de Torelló

Encarregades de les botigues de Vic i Tona

Comercial

Encarregada de la botiga de Vic

Convenció

Convenció